„Karta” dostępna jest w księgarni Ośrodka KARTA oraz w salonach prasowych.

„Karta” 49/2006

 

temat numeru

Akcja „Wisła”

Relacje dotyczące Akcji „Wisła” dokumentują dramatyczny los wyrzucanych z domów ludzi, atmosferę terroru i tragedie poszczególnych rodzin. Akcja przesiedlenia Ukraińców rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 roku. Aż do lipca tego roku trwały masowe aresztowania i wywózki mieszkańców oskarżanych o współpracę z ukraińskim podziemiem.

w numerze także:

Warmia i Mazury – I my Polacy, Adam Uziembło
Wspomnienia Adama Uziembły dotyczące atmosfery plebiscytu z 11 lipca 1920 roku, w którym ludność Warmii i Mazur decydowała o swojej przynależności państwowej.

Album – Harcerze II RP
Wojciech Jarominiak, działacz i instruktor harcerski w Koninie w latach 1917-39, zostawił po sobie kolekcję kilkuset fotografii, w tym album ze zdjęciami harcerzy z dwudziestolecia międzywojennego, a także notatki związane z tym okresem.

Ostatkiem sił, Zygmunt Klukowski
Wspomnienia lekarza, historyka i kronikarza Zamojszczyzny Zygmunta Klukowskiego, który od 19 marca 1945 do 8 września 1946 roku opisywał swój pobyt w więzieniach na Zamku w Lublinie, w Areszcie śledczym na Mokotowie i we Wronkach. Klukowski aresztowany został za pierwszym razem oficjalnie za przynależność do Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a faktycznie szykanowano go za odmowę współpracy z komunistycznymi władzami i ukrycie archiwum oddziałów partyzanckich AK. Drugi pobyt w więzieniu związany był z działalnością jego syna Tadeusza, który związał się z podziemną organizacją „Kraj”.

NOWa a PRL – Słowo jak dynamit
Wybór z tekstu przygotowanego przez Wiesławę Grocholę. Autorka przeprowadziła serię rozmów z wieloma twórcami Niezależnej Oficyny Wydawniczej, której powstanie i działalność naruszyło fundamenty systemu komunistycznego w Polsce.

Wspólne milczenie
Wiadomość o planowanej w dniach 17-27 kwietnia 1956 roku wizycie premiera Związku Radzieckiego, Nikołaja Bułganina i pierwszego sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa w Londynie spotkała się natychmiast z reakcją polskiej emigracji. Ukazujący się w Wielkiej Brytanii od 1944 roku „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” podjął akcję podpisywania specjalnej petycji do rządu brytyjskiego. Podjęto też decyzję o zorganizowaniu manifestacji, która 22 kwietnia miała przejść ulicami Londynu.

10 lat „Historii Bliskiej”
Z naszej – organizatorów konkursu – perspektywy nieprawdą okazuje się to, co mówi się o obojętności, braku odpowiedzialności czy wrażliwości młodzieży na historię. W ciągu dziesięciu lat 10.462 autorów z 1370 szkół z 523 miejscowości całej Polski nadesłało 5960 prac. Uczniów wspierało 1890 opiekunów, głównie nauczycieli.

Poprzednie numery Karty

Karta 113/2022 „Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021