„Karta” 51/2007

 

LEGIONY

„Album”

Fotografie z lat 1914–17 Legionów Polskich, sformowanych przez Józefa Piłsudskiego

„Ogień zapału”, Witold Barbacki

Dziennik legionisty (od 14 września 1914 do 1 października 1916) służącego kolejno w 2 pułku piechoty II Brygady, 4 i 6 pułku piechoty III Brygady Legionów

ROSJA W ŁAGRZE

„Kolonia dziecięca”, Iwan Sołoniewicz

Fragment opublikowanej przez KARTĘ książki – studium rodzenia się nowego ustroju i działania struktur państwa totalitarnego, zapisany przez osadzonego w Kombinacie Białomorsko-Bałtyckim, obozie należącym do największego z ówczesnych systemów łagrowych w ZSRR

17 WRZEŚNIA 1939

„Agresja”, Michał Bronowicki

Wybór wspomnień i dokumentów dotyczących sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939

STAN WOJENNY

„Emil”, Krystyna Barchańska

Wspomnienie matki Emila Barchańskiego, ucznia XI LO w Warszawie, zaangażowanego w opozycję antykomunistyczną, aresztowanego i bitego przez SB, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w czerwcu 1982

KARTA 77

„Wola ponad siłą”, Peter Balun

Wspomnienia i relacje dotyczące Karty 77 – niezależnej czechosłowackiej inicjatywy działającej na rzecz przestrzegania praw człowieka w latach 1977–92

VARIA

„Życie barwniejsze”, Marta Olendzka

Listy z okupowanej Warszawy z marca 1942 Polaka i Żyda – mieszkańca warszawskiego getta

SPRAWY

„Akcja »Wisła«”

Dyskusja po publikacji materiału w „Karcie” 49 dotyczącego akcji „Wisła” widzianej oczami jej ofiar – Ukraińców

 

 

Poprzednie numery Karty

„Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022 „Karta” 109/2021 „Karta” 108/2021