„Karta” 6/1991

 

PO „BURZY”

„Ostatnia koncentracja”, Piotr Mitzner

Historia 17 tysięcy akowców, którzy po rozbrojeniu trafili do łagrów sowieckich

„AK do Riazania”

Wspomnienia akowców osadzonych w łagrze

„Sny Antoniego Złocha”

Pisany w łagrze dziennik, zaszyfrowane notatki i opis snów akowca, który nie wrócił z obozu

VARIA

„Uciekajcie!”

Ulotka kolportowana wśród berlingowców od września 1944

BRATERSTWO BRONI

„Dunaj ’68. Wejście generałów”, Lech Kowalski

Relacje wyższych oficerów Ludowego Wojska Polskiego, biorących udział w agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku

VARIA

„Obraz agresji”

Fotografie z inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku

WOLNOŚĆ I POKÓJ

„Stan bezwładzy”, Wojciech Jankowski

„Dzieci i inni”, Jarosław Dubiel

„Wolność i państwo”, Piotr Niemczyk

Wspomnienia z lat 80. działaczy opozycyjnego Ruchu „Wolność i Pokój” oraz kalendarium i deklaracja ideowa organizacji

VARIA

„Plan Niemczyka”

List z lipca 1987 Piotra Niemczyka do Michaiła Gorbaczowa, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, oraz odpowiedzi przedstawicieli polskiego MSZ i sowieckiej ambasady

TROPY

„Inferno”, Zofia Bogusławska

Wspomnienia spisane wiosną 1940, zaraz po przedostaniu się z okupowanego przez Sowietów Polesia do okupowanej przez Niemców Warszawy

TROPY

„Wędrówka”, Aurelia Raszkiewicz

Wspomnienia z zesłania do Ałtajskiego Kraju, Kazachstanu i Uzbekistanu

„Odzyskiwanie miasta”, Jan Kurdwanowski

Wspomnienia z pierwszych powojennych tygodni w Legnicy

VARIA

„Zobowiązanie”

Groteskowa korespondencja obywatelki i władz PRL-u w 1952 roku

CIĄG DALSZY

„Białostocka tragedia”, Bazyli Chaniewicz

Wspomnienia z syberyjskiej wsi Białystok potomka dobrowolnych polskich osadników na Syberii (ciąg dalszy tematu z „Karty” 1)

„Inny pogrom”, Andrzej Żbikowski

Świadectwa podważające opis mordu na miejscowych komunistach w Borysławiu w lipcu 1941, opublikowany w „Karcie” 4 we wspomnieniach Alfreda Jasińskiego

Poprzednie numery Karty

Karta 114/2023 Karta 113/2022 „Karta” 112/2022 „Karta” 111/2022 Pakiet „Uchodźcy XX i XXI wieku” – „Karta” 86, 110, 111 „Karta” 110/2022