Oś czasu
  • Do 1914

Materiał opublikowany w „Karcie” 101/2019

Wybrał i podał do druku: Jakub Jakubaszek

Tekst powstał w ramach projektu „»Pierwsza wycieczka włościan polskich do Czech i na Morawy w 1908 roku« – publikacja wspomnień po polsku i czesku”, który został zrealizowany w ramach zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie 2019”.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

partner projektu: Stowarzyszenie obywatelskie PANT

Włościanie na naukach

Teofil Kurczak

Cena:

0.00 

Opis książki

9 czerwca 1908 – 42 chłopów z Królestwa Polskiego wyrusza pociągiem do Czech. Ich cele to imponująca wystawa przemysłowa w Pradze, urządzona z okazji 60. rocznicy wstąpienia na tron cesarza Franciszka Józefa, oraz czeska i morawska prowincja. W podróży nie tylko doświadczają różnicy cywilizacyjnej, lecz otrzymują także lekcję samoorganizacji.

Teofil Kurczak (1877–1962) – rolnik, społecznik, w II Rzeczpospolitej poseł na Sejm z ramienia PSL „Wyzwolenie” i PSL „Piast” (1919–22). Chłop z pochodzenia, większość życia spędził w Ostrowie pod Łowiczem, gdzie prowadził dziesięciohektarowe gospodarstwo. Ukończył trzyklasową szkołę powszechną, poza tym był samoukiem. Przed I wojną światową współpracował ze środowiskiem postępowej inteligencji warszawskiej, publikował w „Zorzy”, „Zaraniu”, „Siewbie”. Za wspieranie strajku szkolnego w 1907 roku aresztowany i osadzony w warszawskiej Cytadeli, a następnie zmuszony do opuszczenia Królestwa Polskiego. Po powrocie uczestniczył w powstaniu Łowickiego Towarzystwa Rolniczego (1909) i założył straż ogniową w Ostrowie (1910).

Źródło: Teofil Kurczak, „Pierwsza wycieczka włościan polskich do Czech i na Morawy w r. 1908-ym”, Warszawa 1909.

Inne z serii:

promo
Pobierz za darmo