Oś czasu
Świadectwa

Koncepce:
Zbigniew Gluza

Redakce a řešerše:
Maria Krawczyk
a
Łukasz Bertram
Dominika Świtkowska
Krzysztof Wittels

Překlad do češtiny a korektura:
Michala Benešová

Grafická úprava, sazba:
Ewa Brejnakowska-Jończyk

Příprava fotografií, sazba:
Tandem Studio

Rešerše obrazového materiálu:
Karolina Andrzejewska-Batko

Zahraniční rešerše a konzultace:
Matěj Bílý (Česko)
András Lénárt (Maďarsko)
Boris Stamenić (Německo)

 

Partneři projektu:
Ústav pro studium totalitních režimů

Közép-európai Egyetem
Central European University

Open Society Archives

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Projekt byl realizován s finanční podporou Evropské komise v rámci programu „Evropa pro občany” Evropské unie.

Varšava 2017

ISBN 978-83-64476-99-0

Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

promo
Pobierz za darmo