Oś czasu
Świadectwa

Koncepcia:
Zbigniew Gluza

Redakcia i zber materiálov:
Maria Krawczyk
a
Łukasz Bertram
Dominika Świtkowska
Krzysztof Wittels

Preklad do slovenského jazyka a korektúra:
Juraj Marušiak

Grafická úprava, zalamovanie:
Ewa Brejnakowska-Jończyk

Príprava fotografii, zalamovanie:
Tandem Studio

Zber ikonografických materiálov:
Karolina Andrzejewska-Batko

Zber materiálov zo zahraničia a konzultácie:
Matěj Bílý (Česká republika)
András Lénárt (Maďarsko)
Boris Stamenić (Nemecko)

Partneri projektu:
Ústav pro studium totalitních režimů
Közép-európai Egyetem / Central European University
Open Society Archives
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie v rámci programu Európskej únie „Európa pre občanov”.

Varšava 2017

ISBN 978-83-65979-03-2

Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

 

 

promo
Pobierz za darmo