Koncepcja, komentarze: Zbigniew Gluza
Koordynacja, redakcja: Dorota Łubińska
Korekta: Justyna Avci
Projekt graficzny: Agnieszka Warda

Wydanie I, Warszawa 2022
ISBN 978-83-66707-80-1

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przesłanie Domu Wschodniego

 

Jest to dokument współpracy osób, środowisk i instytucji w kontekście Domu Wschodniego – miejsca mobilizacji społeczeństw wobec wojny w Ukrainie oraz represji w Rosji i Białorusi. Stworzyliśmy go wspólnie z naszymi ukraińskimi, polskimi, białoruskimi, litewskimi i rosyjskimi parterami.

W publikacji tej, obok założeń generalnych, przybliżamy plan działań Domu Wschodniego – w jego inauguracyjnej warszawskiej siedzibie (Witrynie Domu Wschodniego) oraz docelowej w Mordach pod Siedlcami.