Oś czasu
  • Po 1989
Świadectwa

Wybór i opracowanie tekstów: Agnieszka Kudełka
Współpraca:
Małgorzata Kudosz (kwerendy)
Alicja Wancerz-Gluza (koordynator)
Projekt graficzny: Danuta Błahut-Biegańska
Skład i przygotowanie zdjęć: TANDEM STUDIO
Warszawa 2012
Publikacja powstała dzięki wsparciu Ambasady USA w Warszawie

Z serii: Poza seriami

Amerykański Korpus pokoju w Polsce

 

Opis książki

Publikacja jest efektem projektu dokumentacyjnego, podjętego w Ośrodku KARTA w 2011 roku – w 50. rocznicę powstania Amerykańskiego Korpusu Pokoju i 10-lecie zakończenia jego misji w Polsce.

„Powołany w latach 60. w Stanach Zjednoczonych Amerykański Korpus Pokoju działał w Polsce w latach 1990–2001. W trudnych warunkach transformacji ustrojowej i raczkującej demokracji wolontariusze uczyli w naszym kraju angielskiego, wspomagali rozwój przedsiębiorczości, a także współdziałali przy projektach związanych z ochroną przyrody.” [z notki na okładce]

Przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie – podjęliśmy próbę przywrócenia pamięci o działaniach blisko 1000 wolontariuszy, ukazując je z perspektywy ich samych oraz ludzi, którzy się z nimi zetknęli. Nagrywaliśmy relacje, zbieraliśmy informacje, dokumenty, zdjęcia, rozproszone wspomnienia i ślady działań. Prezentujemy ich wybór. Obszerny materiał na ten temat ukazał się także w „Karcie nr 72/2012 i umieszczony jest na portalu korpus.karta.org.pl

Inne z serii: Poza seriami

Laboratorium urody Młodzi bohaterowie Związku Radzieckiego Klachy z Koszutki Grabież Ucieczka z Sowietów Przejście na cmentarz Cena odmowy Nasze życie wszędzie Konspiracja warszawska 1939–1944 Maria Lubomirska. W słowach i obrazach Послание Восточноевропейского Дома Декларація Східноєвропейського Дому Маніфест Усходнееўрапейскага Дому

Zobacz wszystkie...