Oś czasu
  • 1918-1939
  • 1939-1945
  • 1945-1956
  • 1956-1989
Opracowania

Projekt zrealizowany przez zespół Ośrodka KARTA:
Alicja Wancerz-Gluza – koordynacja całości
Agnieszka Kudełka
– warsztaty i współpraca z bibliotekarzami
Katarzyna Ziętal – koncepcja i wybór materiałów źródłowych
Małgorzata Kudosz – kwerendy tekstowe
Anna Kawalec – kwerendy tekstowe (współpraca)
Ewa Czuchaj – kwerendy ikonograficzne
Marcin Wilkowski – prace IT
Aleksandra Janiszewska – opracowanie redakcyjne
Autorzy materiałów:
Radosław Milczarski, Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota,
Monika Lipka, Jerzy Kochanowski, Katarzyna Czajka

Projekt graficzny i skład:
Agnieszka Prus / Podpunkt, podpunkt.pl
Przygotowanie techniczne zdjęć:
Tandem Studio
ISBN 978-83-61283-78-2
Wydanie I, Warszawa 2013
Ośrodek K ARTA
ul. Narbutta 29,02-536 Warszawa
Tel. (+ 48-22) 844-10-55
ok@karta.org.pl, www.karta.org.pl

Z serii: Poza seriami

Historia a prawa człowieka. Podręcznik (tylko wydanie cyfrowe)

praca zespołowa

Cena:

0.00 

Opis książki

Podręcznik ten to efekt projektu „Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia”, który był realizowany w ramach programu „Nauczanie Praw Człowieka” (Teaching human rights), finansowanego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Scenariusze warsztatów zostały przećwiczone w ramach szkoleń dla 100 bibliotekarzy
uczestniczących w projekcie „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”, realizowanym w ramach II rundy
Programu Rozwoju Bibliotek, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Tekst publikacji (z wyłączeniem materiałów wizualnych) udostępniany jest w Internecie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Inne z serii: Poza seriami

Laboratorium urody Młodzi bohaterowie Związku Radzieckiego Klachy z Koszutki Grabież Ucieczka z Sowietów Przejście na cmentarz Cena odmowy Nasze życie wszędzie Konspiracja warszawska 1939–1944 Maria Lubomirska. W słowach i obrazach Послание Восточноевропейского Дома Декларація Східноєвропейського Дому Маніфест Усходнееўрапейскага Дому

Zobacz wszystkie...

promo
Pobierz za darmo