Oś czasu
  • 1918-1939
  • 1939-1945
  • 1945-1956
  • 1956-1989
Opracowania

Projekt zrealizowany przez zespół Ośrodka KARTA:
Alicja Wancerz-Gluza – koordynacja całości
Agnieszka Kudełka
– warsztaty i współpraca z bibliotekarzami
Katarzyna Ziętal – koncepcja i wybór materiałów źródłowych
Małgorzata Kudosz – kwerendy tekstowe
Anna Kawalec – kwerendy tekstowe (współpraca)
Ewa Czuchaj – kwerendy ikonograficzne
Marcin Wilkowski – prace IT
Aleksandra Janiszewska – opracowanie redakcyjne
Autorzy materiałów:
Radosław Milczarski, Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota,
Monika Lipka, Jerzy Kochanowski, Katarzyna Czajka

Projekt graficzny i skład:
Agnieszka Prus / Podpunkt, podpunkt.pl
Przygotowanie techniczne zdjęć:
Tandem Studio
ISBN 978-83-61283-78-2
Wydanie I, Warszawa 2013
Ośrodek K ARTA
ul. Narbutta 29,02-536 Warszawa
Tel. (+ 48-22) 844-10-55
ok@karta.org.pl, www.karta.org.pl

Z serii: Poza seriami

Historia a prawa człowieka. Podręcznik (tylko wydanie cyfrowe)

praca zespołowa

Cena:

0.00 

Opis książki

Podręcznik ten to efekt projektu „Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia”, który był realizowany w ramach programu „Nauczanie Praw Człowieka” (Teaching human rights), finansowanego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Scenariusze warsztatów zostały przećwiczone w ramach szkoleń dla 100 bibliotekarzy
uczestniczących w projekcie „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”, realizowanym w ramach II rundy
Programu Rozwoju Bibliotek, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Tekst publikacji (z wyłączeniem materiałów wizualnych) udostępniany jest w Internecie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Inne z serii: Poza seriami

Grabież Ucieczka z Sowietów Przejście na cmentarz Cena odmowy Nasze życie wszędzie Konspiracja warszawska 1939–1944 Maria Lubomirska. W słowach i obrazach Послание Восточноевропейского Дома Декларація Східноєвропейського Дому Маніфест Усходнееўрапейскага Дому The Eastern House Message Przesłanie Domu Wschodniego Akcja bez granic. Trzy dekady Polskiej Akcji Humanitarnej

Zobacz wszystkie...

promo
Pobierz za darmo