Promocja!
Oś czasu
  • 1939-1945
Wspomnienia

Wprowadzenie i redakcja: Agnieszka Knyt
Opracowanie graficzne: rzeczyobrazkowe
Skład: TANDEM STUDIO
Wydanie I, Ośrodek KARTA
Warszawa 2021
ISBN 978-83-66707-04-7
oprawa miękka, 236 stron, 12 stron wkładki zdjęciowej

Z serii: Poza seriami

Liście na wietrze

Wspomnienia dziewczynki deportowanej na Wschód

Felicja Konarska

 

Opis książki

Bolesna opowieść dziewczynki rzuconej w sam środek wirów wojennych. Autorka trafiła na zesłanie do posiołka pod Archangielskiem jako niespełna siedmiolatka z rodzicami i czwórką rodzeństwa. Zostali wywiezieni 10 lutego 1940 z Osady Ostrowskiej pod Beresteczkiem, gdzie ojciec otrzymał ziemię za udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Książka opowiada o życiu na Wołyniu tuż przed wybuchem II wojny światowej, dramatycznym doświadczeniu wywózki, próbach przetrwania i pobycie w domach dziecka w Rosji.

Inne z serii: Poza seriami

Głos przeszłości Prekursorzy Człowiek na granicy Stulecie kobiet Łagierniczka Frida Katzbach – geheimes Arbeitslager American Peace Corps in Poland 40 lat KARTY Amerykański Korpus pokoju w Polsce Bunty w łagrach 13 grudnia. Świadectwa stanu wojennego „Pierwszy powojenny parlament…” W 40. rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Zobacz wszystkie...

promo
Kup e-booka