Oś czasu
  • 1918-1939
  • 1939-1945
Świadectwa

© Copyright by Ośrodek KARTA, 2019
© Copyright by Joanna Ostrowska, 2019
© Copyright by Kamila Uzarczyk, 2019

Redakcja, korekta: Hanna Antos
Tłumaczenie z niemieckiego: Anna Wojnarowska-Olek
Ikonografia: Joanna Ostrowska, Małgorzata Pankowska, Katarzyna Płażyńska
Projekt graficzny, skład: Agnieszka Warda
Przygotowanie zdjęć: Tandem Studio

Projekt „Ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku w latach 1934–44” jest realizowany w ramach programu „Praca przymusowa i zapomniane ofiary” finansowanego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.

Z serii: Poza seriami

„Mój Führerze!” Ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku w latach 1934–44 (tylko wydanie cyfrowe)

dr Joanna Ostrowska, dr Kamila Uzarczyk

Cena:

0.00 

Opis książki

„Mój Führerze!” to kilkanaście biografii ofiar przymusowej sterylizacji z obszaru rejencji wrocławskiej. Podstawowym kryterium wyboru opowiedzianych historii była zachowana dokumentacja listowa. Ostatnią instancją odwoławczą w przymusowej procedurze sterylizacyjnej była skarga do Führera. Rodzina i bliscy „wyselekcjonowanych” osób – czasami przyszłe ofiary – pisali listy z prośbą o łaskę kierowane na adres Kancelarii Rzeszy. Te niepełne świadectwa są więc jedynym ocalałym zapisem relacji prześladowanych.

„Ustawa o ochronie przed potomstwem dziedzicznie chorym została uchwalona pół roku po objęciu władzy przez Hitlera. Wszystkich, których sąd do spraw zdrowia dziedzicznego uznał za „niepełnowartościowych” fizycznie, umysłowo lub niewygodnych pod względem politycznym czy społecznym, poddawano przymusowej sterylizacji. Na straży stali lekarze i sąsiedzi. Donieść mógł każdy. Identyfikacja, stygmatyzacja, wyłączenie prowadzą do eksterminacji. III Rzesza bardzo wcześnie zadbała o utworzenie stref wolnych od tych, którzy zagrażają zdrowej tkance narodu i obciążają społeczeństwo. Nie są to ofiary, do których łatwo się przyznać. Książka przywraca im pamięć i godność. Dokumenty pokazują, jak skazani i ich rodziny bronili się przed wyrokiem. W państwie poddanym ideologicznemu szaleństwu, nikt nie może czuć się bezpieczny. Wtedy i dziś.”

prof. Jacek Leociak
Instytut Badań Literackich  PAN,
Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Inne z serii: Poza seriami

Laboratorium urody Młodzi bohaterowie Związku Radzieckiego Klachy z Koszutki Grabież Ucieczka z Sowietów Przejście na cmentarz Cena odmowy Nasze życie wszędzie Konspiracja warszawska 1939–1944 Maria Lubomirska. W słowach i obrazach Послание Восточноевропейского Дома Декларація Східноєвропейського Дому Маніфест Усходнееўрапейскага Дому

Zobacz wszystkie...

promo
Pobierz za darmo