Oś czasu
  • 1918-1939
  • 1939-1945
  • 1945-1956
  • 1956-1989
Świadectwa

Koncepcja, wybór tekstów i fotografii: Joanna Łuba
Realizacja prac dokumentacyjnych w Londynie: Joanna Łuba, Artur Jóźwik, Małgorzata Pankowska-Dowgiało
Redakcja: Anna Richter
Projekt graficzny, skład: rzeczyobrazkowe.pl
Edycja graficzna zdjęć: Karol Bagiński, Tomasz Kubaczyk

Wydanie I
Warszawa 2017

Publikacja dostępna na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0
Polska (CC-BY-NC-ND)

Projekt Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii (etap III)
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Kancelarii Senatu RP

Z serii: Poza seriami

Polacy w Wielkiej Brytanii (tylko wydanie cyfrowe)

Historie mówione i wizualne

Joanna Łuba

Cena:

0.00 

Opis książki

Publikacja podsumowująca efekty projektu dokumentacyjnego Fundacji Ośrodka KARTA, dzięki  któremu udało się zapisać doświadczenie indywidualne wielu emigrantów w Wielkiej Brytanii. Nagrane relacje, zeskanowane zdjęcia i dokumenty utrwalają pamięć emigracji oraz dokumentują problemy, które przy opracowywaniu tradycyjnej narracji historycznej mogą pozostać niezauważone. Opowiadają o tym, jak wyglądała codzienność Polaków w Wielkiej Brytanii, ich wchodzenie do nowego, brytyjskiego świata – jak szybko uczyli się języka angielskiego, gdzie znajdowali pracę, jakie były ich relacje z angielskimi sąsiadami. Pozwalają zrozumieć, co podtrzymywało poczucie polskości i jaki był rytm polskich aktywności. Trudno takie problemy dostrzec w oficjalnych raportach i w sprawozdaniach.

Pełny opis

W ramach projektu „Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii” w 2016 roku zarejestrowaliśmy 23 relacje i zeskanowaliśmy 750 fotografii, które są teraz dostępne w Warszawie – w Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA (foto.karta.org.pl), w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią (audiohistoria.pl) oraz w Londynie – w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

Inne z serii: Poza seriami

Laboratorium urody Młodzi bohaterowie Związku Radzieckiego Klachy z Koszutki Grabież Ucieczka z Sowietów Przejście na cmentarz Cena odmowy Nasze życie wszędzie Konspiracja warszawska 1939–1944 Maria Lubomirska. W słowach i obrazach Послание Восточноевропейского Дома Декларація Східноєвропейського Дому Маніфест Усходнееўрапейскага Дому

Zobacz wszystkie...

promo
Pobierz za darmo