Oś czasu
  • 1939-1945
Opracowania

Dokumentacja spotkań historyków (1994-2001)
Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945)

Wydawca:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Ośrodek KARTA

Warszawa 2003

Z serii: Poza seriami

Polska-Ukraina: trudna odpowiedź (tylko wydania cyfrowe)

Cena:

0.00 

Opis książki

Publikowane na łamach tej książki dokumenty, powstałe w wyniku zainicjowanych przez Ośrodek KARTA w roku 1994 spotkań historyków polskich i ukraińskich, stanowią niezmiernie ważny zbiór. Pełne materiały tych spotkań zostały opublikowane w latach 1998–2002 w ramach serii „Polska–Ukraina: trudne pytania” (tomy 1–9). Niniejsza publikacja, już jako część serii „Wołyń – Galicja Wschodnia 1943–1944”, prezentuje komunikaty z tych spotkań oraz opracowaną w związku z nimi kronikę wydarzeń z lat 1939–1945.
Na pytania zadane sobie wzajemnie przez Polaków i Ukraińców – co stało się na Wołyniu i w Galicji Wschodniej podczas II wojny i zaraz po niej – w końcu padła odpowiedź. Po dziesięcioleciach milczenia, w ciągu dziewięciu lat (1993-2003) dokonywał się niezwykły proces partnerskiego dochodzenia do prawdy o maso¬wej zbrodni, która wówczas „rozdzieliła nas na zawsze”. Przedstawiciele obu narodów potrafili przełamać ogromny opór, silny po jednej i drugiej stronie – i krok po kroku zbliżać się w swoim widzeniu przeszłości. Osiągnięte porozumienie nie wydaje się jednak ani dość powszechne, ani trwałe.

Inne z serii: Poza seriami

Grabież Ucieczka z Sowietów Przejście na cmentarz Cena odmowy Nasze życie wszędzie Konspiracja warszawska 1939–1944 Maria Lubomirska. W słowach i obrazach Послание Восточноевропейского Дома Декларація Східноєвропейського Дому Маніфест Усходнееўрапейскага Дому The Eastern House Message Przesłanie Domu Wschodniego Akcja bez granic. Trzy dekady Polskiej Akcji Humanitarnej

Zobacz wszystkie...

promo
Pobierz za darmo