Oś czasu
  • 1939-1945
Opracowania

Dokumentacja spotkań historyków (1994-2001)
Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945)

Wydawca:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Ośrodek KARTA

Warszawa 2003

Z serii: Poza seriami

Polska-Ukraina: trudna odpowiedź (tylko wydania cyfrowe)

Cena:

0.00 

Opis książki

Publikowane na łamach tej książki dokumenty, powstałe w wyniku zainicjowanych przez Ośrodek KARTA w roku 1994 spotkań historyków polskich i ukraińskich, stanowią niezmiernie ważny zbiór. Pełne materiały tych spotkań zostały opublikowane w latach 1998–2002 w ramach serii „Polska–Ukraina: trudne pytania” (tomy 1–9). Niniejsza publikacja, już jako część serii „Wołyń – Galicja Wschodnia 1943–1944”, prezentuje komunikaty z tych spotkań oraz opracowaną w związku z nimi kronikę wydarzeń z lat 1939–1945.
Na pytania zadane sobie wzajemnie przez Polaków i Ukraińców – co stało się na Wołyniu i w Galicji Wschodniej podczas II wojny i zaraz po niej – w końcu padła odpowiedź. Po dziesięcioleciach milczenia, w ciągu dziewięciu lat (1993-2003) dokonywał się niezwykły proces partnerskiego dochodzenia do prawdy o maso¬wej zbrodni, która wówczas „rozdzieliła nas na zawsze”. Przedstawiciele obu narodów potrafili przełamać ogromny opór, silny po jednej i drugiej stronie – i krok po kroku zbliżać się w swoim widzeniu przeszłości. Osiągnięte porozumienie nie wydaje się jednak ani dość powszechne, ani trwałe.

Inne z serii: Poza seriami

Exodus. Losy Polaków w Rumunii 1939–1945 Brzydkie wyrazy. List 34 w świadectwach Ja, piszący o tym… Czego nie pamiętamy Волинь 1943 – апогей Polacy na Wschodzie Planista Wołyń 1943 – apogeum Wilno 1915. Dzień po dniu Decyzje „Bora” Laboratorium urody Młodzi bohaterowie Związku Radzieckiego Klachy z Koszutki

Zobacz wszystkie...

promo
Pobierz za darmo