Oś czasu
  • Do 1914
  • 1914-1918
  • 1918-1939
  • 1939-1945
  • 1945-1956
  • 1956-1989
Świadectwa

Koordinace projektu a redakce: Krzysztof Wittels
Spolupráce: Hanna Antos, Alicja Wancerz-Gluza

Obrazové rešerše: Karolina Andrzejewska-Batko, Małgorzata Pankowska-Dowgiało
Překlady: Petruška Šustrová, Tomasz Grabiński, Ireneusz Hyrnik, Andrzej S. Jagodziński

Grafický projekt, sazba: Rzeczyobrazkowe.pl

Příprava snímku, sazba: Tandem Studio

Vydavatel: Ośrodek KARTA

Partneři projektu: Ústav pro studium totalitních režimů / Instytut Badania Reżimów Totalitarnych, Občanské sdružení PANT / Stowarzyszenie obywatelskie PANT

Projekt spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky

Publikace vznikla v rámci projektu „Obraz polsko-českých vztahů v čtvrtletníku «Karta»”, který byl realizován v rámci veřejného úkolu „Česko-polské fórum pro sbližování společenství, prohloubení spolupráce a dobrého sousedství 2016”, priorita „Sousedé po 1050 let. Výzkum a popularizace dějin, pronikání kultur a česko-polské spolupráce během století”, který byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí PR

CC Creative Commons BY 3.0 PL

Varšava 2016
ISBN 978-83-64476-77-8

promo
Pobierz za darmo