Oś czasu
  • Do 1914
  • 1914-1918
  • 1918-1939
  • 1939-1945
  • 1945-1956
  • 1956-1989
Świadectwa

Koordynacja projektu i redakcja: Krzysztof Wittels
Współpraca: Hanna Antos, Alicja Wancerz-Gluza

Kwerendy ikonograficzne: Karolina Andrzejewska-Batko, Małgorzata Pankowska-Dowgiało
Tłumaczenia: Petruška Šustrová, Tomasz Grabiński, Ireneusz Hyrnik, Andrzej S. Jagodziński
Projekt graficzny, skład: Rzeczyobrazkowe.pl
Przygotowanie zdjęć, skład: Tandem Studio
Wydawca: Ośrodek KARTA
Partner projektu: Ústav pro studium totalitních režimů / Instytut Badania Reżimów Totalitarnych, Občanské sdružení PANT / Stowarzyszenie obywatelskie PANT

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Publikacja powstała w ramach projektu „Obraz relacji polsko-czeskich w kwartalniku historycznym «Karta»”, który został zrealizowany w ramach zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”, priorytet „Sąsiedzi od 1050 lat. Badania i popularyzacja historii, przenikania kultur oraz współpracy polsko-czeskiej na przestrzeni wieków”, dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

CC Creative Commons BY 3.0 PL

Warszawa 2016
ISBN 978-83-64476-77-8

Z serii: Poza seriami

Przez granicę (tylko wydanie cyfrowe)

Polacy–Czesi w XX wieku na łamach „Karty”

Cena:

0.00 

Opis książki

Zebrane w jednej publikacji teksty źródłowe publikowane w „Karcie”, dotyczące relacji polsko-czeskich w całym XX wieku. Od fotoreportażu z wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Cieszynie, przez relacje dotyczące konfliktu o Zaolzie i udziału Polaków w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku, po wspomnienia dotyczące współpracy dysydentów w obu krajach – wnikliwy i przejmujący obraz bliskiego sąsiedztwa.

Inne wersje językowe:

Inne z serii: Poza seriami

Laboratorium urody Młodzi bohaterowie Związku Radzieckiego Klachy z Koszutki Grabież Ucieczka z Sowietów Przejście na cmentarz Cena odmowy Nasze życie wszędzie Konspiracja warszawska 1939–1944 Maria Lubomirska. W słowach i obrazach Послание Восточноевропейского Дома Декларація Східноєвропейського Дому Маніфест Усходнееўрапейскага Дому

Zobacz wszystkie...

promo
Pobierz za darmo