Oś czasu
  • Do 1914
  • 1914-1918
  • 1918-1939
  • 1939-1945
  • 1945-1956
  • 1956-1989
Świadectwa

Koordynacja projektu i redakcja: Krzysztof Wittels
Współpraca: Hanna Antos, Alicja Wancerz-Gluza

Kwerendy ikonograficzne: Karolina Andrzejewska-Batko, Małgorzata Pankowska-Dowgiało
Tłumaczenia: Petruška Šustrová, Tomasz Grabiński, Ireneusz Hyrnik, Andrzej S. Jagodziński
Projekt graficzny, skład: Rzeczyobrazkowe.pl
Przygotowanie zdjęć, skład: Tandem Studio
Wydawca: Ośrodek KARTA
Partner projektu: Ústav pro studium totalitních režimů / Instytut Badania Reżimów Totalitarnych, Občanské sdružení PANT / Stowarzyszenie obywatelskie PANT

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Publikacja powstała w ramach projektu „Obraz relacji polsko-czeskich w kwartalniku historycznym «Karta»”, który został zrealizowany w ramach zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”, priorytet „Sąsiedzi od 1050 lat. Badania i popularyzacja historii, przenikania kultur oraz współpracy polsko-czeskiej na przestrzeni wieków”, dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

CC Creative Commons BY 3.0 PL

Warszawa 2016
ISBN 978-83-64476-77-8

Z serii: Poza seriami

Przez granicę (tylko wydanie cyfrowe)

Polacy–Czesi w XX wieku na łamach „Karty”

Cena:

0.00 

Opis książki

Zebrane w jednej publikacji teksty źródłowe publikowane w „Karcie”, dotyczące relacji polsko-czeskich w całym XX wieku. Od fotoreportażu z wizyty cesarza Franciszka Józefa I w Cieszynie, przez relacje dotyczące konfliktu o Zaolzie i udziału Polaków w inwazji na Czechosłowację w 1968 roku, po wspomnienia dotyczące współpracy dysydentów w obu krajach – wnikliwy i przejmujący obraz bliskiego sąsiedztwa.

Inne wersje językowe:

Inne z serii: Poza seriami

Egzekutor Pakiet „Kobiety w rolach głównych” Rodzina z niepamięci Miłość z lupanaru Niezarekwirowane „Mój Führerze!” Ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku w latach 1934–44 (tylko wydanie cyfrowe) „Mein Führer!“ Opfer der Zwangssterilisation in Niederschlesien 1934–44 (tylko wydanie cyfrowe) ‘Mein Führer!’  The Victims of Forced Sterilization in Lower Silesia, 1934–44 (tylko wydanie cyfrowe) Starcie Polski. Wrzesień 1939 Przemytnicy życia Polacy w Wielkiej Brytanii (tylko wydanie cyfrowe) Wasserpolacken Z Polski do Izraela: Rozmowy z pokoleniem ’68 (tylko wydanie cyfrowe)

Zobacz wszystkie...

promo
Pobierz za darmo