Antologie

Historia w wielogłosowej narracji
Książki historyczne złożone z tekstów różnych autorów wybranych w taki sposób, by tworzyły spójną całość. Forma antologii pozwala czytelnikowi na przyjrzenie się danemu zjawisku historycznemu z różnych – osobistych – perspektyw.
W antologiach wydawnictwa Ośrodka KARTA znajdują się m.in. relacje rodzin z Kresów Wschodnich, jak w książce Osadnicy, dzienne zapiski mieszkanek Leningradu w Oblężonych, w których głos zabiera między innymi poetka Olga Bergholc, czy relacje więźniów politycznych – Barbary Fabiańskiej, Joanny Szczęsnej, Andrzeja Machalskiego czy Władysława Wypycha, którzy piszą o więziennej codzienności.
Dzienne zapiski w antologii Wstaje świt to głos powojennego pokolenia – studentki medycyny, nastoletnich uczennic czy młodego rolnika spod Łowicza, a w antologii Droga na Północ historię Norwegii w XX wieku współtworzą zarówno osoby znane – noblistka Sigrid Unset czy premier Einar Gerhardsen, jak i zwykłych obywateli – gospodyni domowej czy pracownika platformy wiertniczej.