Kategoria: Montaż świadectw

Historia zmontowana z fragmentów
Książki historyczne stanowiące kompozycję tekstów źródłowych, złożone z fragmentów wielu osobistych zapisów i dokumentów tamtego czasu – zbiorowe dzienniki, dające szansę spojrzeć na proces historyczny oczami wielu świadków. Wyrazisty portret zbiorowy z udziałem pojedynczych ludzi, ale też poszczególnych środowisk, grup czy ruchów społecznych, z których wyłania się obraz losów całego społeczeństwa.
W kategorii Montażu świadectw w księgarni internetowej znajdują się publikacje przedstawiające zagadnienia i procesy historyczne oraz ważne okresy w momentach zwrotnych, jak Polski wir I wojny. 1914–1918, Rok 1945. Między wojną a niepodległością czy Gotowość. Kryzys bydgoski 1981.
Metodą montażu w wydawnictwie Ośrodka KARTA powstała publikacja Polacy w Wielkiej Brytanii, w której udokumentowano historię polskich emigrantów czy publikacja Pogranicza. Stara Kiszewa – dokumentująca życie polsko-niemieckiej społeczności z terenów gminy leżącej na granicy Kaszub i Kociewia.
W kategorii Montaż świadectw znalazła się książka historyczna dokumentująca działalność Salonu Walendowskich i skupionych wokół niego polskich artystów – Jacka Kleyffa, Jacka Kaczmarskiego, pisarzy – Kazimierza i Mariana Brandysów, Tadeusza Konwickiego, poetów – Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego, działaczy opozycji – Jacka Kuronia, Jana Józefa Lipskiego.