Wydarzenie

A może wesprzecie nasz projekt?

Polecamy udział w naszym crowdfundungu. Zbieramy środki na wydanie wspomnień Bernarda Konrada Świerczyńskiego pt. „Przemytnicy życia”. Nagrody czekają!

Kliknij: Polak Potrafi.

Autor, uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, pisze o swoich przeżyciach i kreśli sylwetki znajomych wywodzących się ze środowiska handlarzy warszawskiego bazaru, którzy w obliczu wojny stają się szmuglerami na granicy getta. Wspomnienia napisane są żywym, barwnym językiem.

 

Kercelak w Warszawie

Kercelak w latach okupacji. Widok na stronę zachodnio-północną. Widoczne budynki przy ulicy Leszno.
Fot: Portal Warszawa1939.pl/Z kolekcji Pawła Stala