Wydarzenie

Spotkanie z Louise Steinman w Warszawie i online

Ośrodek KARTA serdecznie zaprasza na spotkanie z Louise Steinman, autorką książki „Krzywe lustro. Dziennik polsko-żydowskiego pojednania”, 28 października w Warszawie i online.

Spotkanie odbędzie się 28 października 2021 (czwartek) o godz. 19:00 w „Marzycielach i Rzemieślnikach” na 3. piętrze Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy. Poprowadzi je Michał Nogaś, a tłumaczyć będzie Dorota Gołębiewska, autorka przekładu książki „Krzywe lustro”.

Spotkanie będzie także transmitowane na żywo na Facebooku KARTY.

Wydarzenie na Facebooku

Louise Steinman – amerykańska pisarka, artystka i animatorka życia kulturalnego, inicjatorka i przez 25 lat kuratorka ALOUD – serii rozmów o literaturze, odczytów i przedstawień w Bibliotece Publicznej Los Angeles, współkieruje Instytutem Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Mieszka w Los Angeles.

Książka Louise Steinman to opowieść o podróży do kraju, z którym związani byli jej żydowscy dziadkowie i gdzie część jej rodziny zginęła w Zagładzie. Zapis tego, jak w bezpośrednim kontakcie, odrzucając zniekształcone obrazy odbite w „krzywym lustrze”, współcześni Żydzi i Polacy zaczynają się wzajemnie lepiej widzieć i rozumieć.