Wydarzenie

Z radością informujemy, że dwie publikacje KARTY z serii „Świadectwa. XX wiek” zostały nominowane do Nagród Historycznych POLITYKI

„Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930-1989” Hanny Świdy-Ziemby (oprac. Dominik Czapigo) w „ dziale pamiętników i wspomnień”
i „Dzienniki” Michała Römera (oprac. Agnieszka Knyt) w „dziale wydawnictw źródłowych”.

Laureaci zostaną przedstawieni 7 maja.

Nominowało Jury w składzie:
prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski, prof. dr hab. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1790294,1,nagrody-historyczne-polityki–nominacje-na-60-lecie-nagrody.read