Wydarzenie

„Pisarz w społeczeństwie alternatywnym. Lata osiemdziesiąte w II tomie „Dzienników” Wiktora Woroszylskiego.”

Ośrodek KARTA i PEN Club serdecznie zapraszają na dyskusję:

„Pisarz w społeczeństwie alternatywnym. Lata osiemdziesiąte w II tomie „Dzienników” Wiktora Woroszylskiego.”

Głos zabiorą: red. Teresa Bogucka (dziennikarka „Gazety Wyborczej”, działaczka opozycji, sekretarz Komitetu Kultury Niezależnej 1982–89) i prof. Andrzej Friszke (autor przedmowy, historyk, ISP PAN). Spotkanie poprowadzi red. Tomasz Fiałkowski (“Tygodnik Powszechny”).

Warszawa, aula Domu Literatury, Krakowskie Przedmieście 87/89. 26 kwietnia (czwartek), godz. 18.00.

„Dzienniki” Wiktora Woroszylskiego to dla powojennej historii Polski świadectwo znaczące. Ich Autor przeszedł drogę charakterystyczną dla wielu polskich intelektualistów w drugiej połowie XX wieku: od uwikłania w komunizm do czynnego sprzeciwu wobec niego. Był nie tylko świadkiem, ale i uczestnikiem wielu kluczowych dla powojennej historii zdarzeń, także wpływając na ich przebieg.

Tom 2 obejmuje zapisy ze środka lat 80. Jest wyrazistym portretem środowiska opozycyjnego, wzmacnianego wewnętrznie przez przyjaźń i lojalność – i stającego się uniwersalnym przykładem wolności. To dokument czasu społecznej stagnacji, wywołanej stanem wojennym, a zarazem świadectwo prób jej przełamywania.