Wydarzenie

Droga do wolności Wschodu

Zaskakujący zwrot na Wschodzie Europy. Zamiast kolejnego aktu oddolnego buntu społecznego, oznaczającego dalszy krok ku demokracji – nastąpił atak Kremla na Ukrainę, który ma zatrzymać cały ten ruch do wolności. Staje się jasne, że dwaj samozwańczy tyrani – Putin i Łukaszenka – nie obronią postsowieckiej wizji imperium. Ich bandytyzm przekroczył granice wytrzymałości świata. Ukraina trwa w skutecznym oporze – w imię powszechnego porządku demokratycznego. Tym razem starcie może być rozstrzygające.

Ośrodek KARTA dokumentował wcześniej trzy kluczowe akty radykalnego przełomu na Wschodzie: Sierpień 80, który naruszył spójność bloku sowieckiego – jako zaczyn lat 1989–91; Majdan 2013/14 – który wyrywał Ukrainę z przestrzeni posowieckiej; Marsz jesienią 2020 – gdy Białoruś odwróciła się od uzurpatora. Można było liczyć, że czwarty akt dotknie już samej Rosji, ale Putin uderzył w duchu stalinowskiego imperatora. Że to jest droga donikąd, pokazują udostępnione za darmo publikacje – w wersjach ukraińskiej, angielskiej i polskiej. Wyzwolenia Wschodu nie da się zatrzymać.

Zapraszamy do pobrania bezpłatnych e-booków.