Wydarzenie

Nowa odsłona Klubu KARTY

Klub KARTY – wspólnota osób, które łączy podobna wrażliwość i potrzeby poznawcze, otwartość na ludzi, nieobojętność wobec odbudowywanej tożsamości i pamięci historycznej, wola przywracania wspólnoty obywatelskiej – zyskał nową odsłonę. Teraz dołączenie do Klubu i udział w kontynuacji ruchu społecznego, jaki środowisko KARTY zaczęło tworzyć już 40 lat temu, jest dużo prostsze niż dotychczas – wystarczy wypełnić formularz na stronie Fundacji Ośrodka KARTA

W zamian za comiesięczne wsparcie członkowie Klubu otrzymają pakiet powitalny, kolejne numery „Karty”, publikacje w niższej cenie, imienne potwierdzenie członkostwa w Klubie w każdym numerze kwartalnika, udział w dorocznej gali KARTY oraz satysfakcję z udziału w ruchu wzmacniającym demokrację i prawa człowieka!

Członkostwo w Klubie oznacza współudział w tworzeniu największego stale rosnącego, dostępnego bezpłatnie archiwum społecznego w Polsce; kwartalnika historycznego „Karta” tworzonego wyłącznie przez świadectwa źródłowe; wydawnictwa publikującego zapisy historycznej literatury faktu; działań w sieci: portali edukacyjnych i Biblioteki Cyfrowej; akcji opiniotwórczych mających poprzez historię łączyć społeczeństwo dzielone polityką oraz działań promocyjnych poszerzających krąg osób korzystających z dorobku KARTY.