Wydarzenie

Aleksander Podrabinek w Krakowie

27 marca (poniedziałek), godz. 18.00
De Revolutionibus. Books&Cafe, Kraków

Nowa Europa Wschodnia, Ośrodek KARTA i De Revolutionibus. Books & Cafe zapraszają na spotkanie z Aleksandrem Podrabinkiem, dysydentem zaangażowanym w walkę z psychiatrią represyjną w ZSRR, działaczem demokratycznym, niezależnym dziennikarzem, autorem wydanej właśnie książki „Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni” i redaktor Agnieszką Knyt z Ośrodka KARTA, wydawcy książki.

Spotkanie poprowadzi redaktor Zbigniew Rokita z dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”.