1977, Syberia. Aleksander Podrabinek
Wydarzenie

Aleksander Podrabinek w Warszawie

28 marca (wtorek), godz. 18.00
Dom Spotkań z Historią, Warszawa

Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią
zapraszają na spotkanie z Aleksandrem Podrabinkiem,
dysydentem zaangażowanym w walkę z psychiatrią represyjną w ZSRR, działaczem demokratycznym, niezależnym dziennikarzem,
autorem wydanej właśnie książki „Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni” i Zbigniewem Gluzą, prezesem Ośrodka KARTA, wydawcą książki.

Spotkanie poprowadzi dr Mariusz Maszkiewicz, autor przedmowy.