Salon Walendowskich - okładka książki
Wydarzenie

Wieczór z Salonem

2 grudnia (piątek), godz. 18.00
Teatr Polski w Warszawie
ul. Kazimierza Karasia 2

Ośrodek KARTA i Teatr Polski serdecznie zapraszają na wieczór z Salonem – spotkanie z pisarzami, poetami, ludźmi teatru, bardami, publicystami, liderami opozycji, którzy współtworzyli w dawnym mieszkaniu Melchiora Wańkowicza salon artystyczno-intelektualno-wywrotowy. W 40. rocznicę jego powstania wystąpią bohaterowie wydanej przez Ośrodek KARTA książki Salon. Niezależni w „świetlicy” Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego 1976–79.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 1 grudnia na adres: promocja@karta.org.pl

Najważniejszym aspektem naszego miejsca było to, że tam przychodzili też ludzie, którzy żyli na obrzeżach albo w ogóle poza układami opozycyjnymi. To nie była przestrzeń spotkań opozycjonistów, korowców – tacy też tam się licznie zjawiali – ale byli też ludzie spoza, niedziałający, niewychylający się. Nie bali się przychodzić. To piękne – pomost między zwykłymi ludźmi a tymi najbardziej wychylonymi, jawnie się opowiadającymi przeciwko władzy ludowej. Zrozumiałem, jaką to odegrało rolę, kiedy nazwiska tych ludzi, ich twarze rozpoznawałem w okresie „Solidarności”, a zwłaszcza gdy powstał rząd Mazowieckiego. Rząd, Sejm – tam było mnóstwo uczestników salonu. Zrozumiałem, że to ziarno, które wtedy zostało zasiane czy przez KOR, czy przez salon – dało plon. – Tadeusz Walendowski