Wydarzenie

Wyniki hackathonu KARTY

Z przyjemnością informujemy, że w poniedziałek, 22 czerwca, zakończył się 2. etap naszego hackathonu, którego celem było stworzenie koncepcji interaktywnego filmu edukacyjnego dla młodzieży, dotyczącego relacji polsko-żydowskich przed wojną.

Jury w składzie dr Bartosz Borys (Żydowski Instytut Historyczny), Kamil Pohl (twórca i reżyser, związany z firmą Platige Image), The Kissinger Twins (duet nagradzanych twórców treści interaktywnych), Alicja Wancerz-Gluza (szefowa programów edukacyjnych i innowacyjnych Fundacja Ośrodka KARTA) i dr Anna Wilk (Fundacja Szkoła Medialna) ogłosiło następujące wyniki hackathonu:

I miejsce: zespół Cewet Tow, z projektem“Nina_inna historia – interaktywna opowieść o nastolatkach z przeszłości”. Film będzie miał formę serialu fabularnego na Instagramie. Jury w werdykcie podkreślało łatwość zrealizowania koncepcji. Walorem tego filmu jest również to, że jego odbiorca obcuje z historią „na swoich zasadach” – na Instagramie, gdzie czuje się u siebie, a jednocześnie aktywnie przyswaja wiedzę w lekkiej, żywej formie (edukacja przez uczestnictwo i doświadczanie).

II miejsce: zespół Game of docs z koncepcją filmu pt. “Chejt”, czyli po hebrajsku „grzech”, której główny bohater i jednocześnie narrator, Henryk Przewłocki – przedwojenny dziedzic Mordów – bierze na siebie “zadanie”, by ochronić społeczność miasta przed niewidzialnym wrogiem. Ten film będzie utrzymany w stylistyce komiksów noir z wmontowanymi dokumentami historycznymi i animacjami takich wydarzeń, jak bitwa 1920 roku. Brak wyraźnie zarysowanego climax i zbyt informacyjny charakter filmu stanowiły – w ocenie jury – słabe punkty koncepcji.

III miejsce: zespół Przejdź-do-Historii, którego osią fabularną jest poszukiwanie tajemniczego tobołka ukrytego w 1920 roku w okolicach majątku Przewłockich. Szukając kolejnych wskazówek, prowadzących do „skarbu”, widz odkrywa różne fakty z historii Mordów w latach 1920-1932, dotyczące zarówno mieszkańców majątku Przewłockich, jak i społeczności żydowskiej. Historia będzie zawierać nakręcone materiały filmowe połączone z animacjami, archiwaliami, wszystko to pozwoli zobaczyć miejsce akcji w technologii 360 stopni, co dzięki efektowi immersji stanowi walor, ale i poważne wyzwanie w realizacji koncepcji.

Tutaj można obejrzeć ogłoszenie wyników obrad Jury wraz z uzasadnieniem.

O zespołach i ich pracy będzie można przeczytać już wkrótce na portalu: www.uczycsiezhistorii.pl

Zamierzamy wspierać rozwój tych projektów, a następnie (na początku 2021 roku) ubiegać się o grant na realizację najlepszego.

Zapraszamy do śledźenia dalszych losów zespołów na naszej stronie oraz w zamkniętej grupie na Facebooku.

Obecnie planujemy przeprowadzić serię rozmów online z zespołami FilmHack, aby spopularyzować koncepcje edukacyjnych filmów interaktywnych na tematy historyczne. Najbliższa rozmowa już w ten piątek o godz. 18.30: https://www.facebook.com/events/377793929858718/.