Wydarzenie

Wyniki I etapu Filmowego Hackathonu Historycznego FilmHack


Jury w 5-osobowym składzie (Alicja Wancerz-Gluza, dr Bartosz Borys, dr Anna Wilk, Bartosz Konopka, The Kissingers Twins) zdecydowało, że do drugiego etapu przechodzą projekty:
– Przejdź do historii (Zespół Przejdź do historii),
– Nina_innahistoria (Zespół Cewet Tow Meod),
– Mordy/Mordi (Zespół Mordzkie oko)*.
Gratulujemy finalistom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich ciężką pracę, pasję i zaangażowanie! 

* Informujemy, że nastąpiły zmiany w finałowym składzie FilmHack. Rekomendowany przez Jury do udziału w 2 etapie Zespół Mordzkie oko nie mógł kontynuować prac nad koncepcją interaktywnego filmu edukacyjnego.
W związku z tym do finału Jury zdecydowało się zaprosić zespół, który uzyskał najwięcej pozytywnych opinii podczas obrad 30 maja i tylko o włos nie znalazł się finale: zespół Game of docs. Gratulujemy! 

22 czerwca (w poniedziałek) odbędzie się finał hackathonu, w którym zespoły pokażą dopracowane projekty, a jury w lekko zmienionym składzie ogłosi, który zespół zajął pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Zapraszamy na fanpage Ośrodka KARTA, aby obejrzeć przyznanie nagród!

Organizatorem FilmHack jest Fundacja Ośrodka KARTA, a wydarzenie finansowane jest ze środków Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, w ramach programu digital // memory.

Głównym partnerem merytorycznym FilmHack jest Laboratorium Narracji Wizualnych przy Szkole Filmowej w Łodzi.

Wydarzenie koordynują: Sylwia Żółkiewska i Ewa Drygalska. Kontakt: hackathon@karta.org.pl

20 czerwca (w sobotę) odbędzie się finał hackathonu, w którym ww. trzy zespoły pokażą dopracowane projekty, a jury w lekko zmienionym składzie ogłosi, który zespół zajął pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Zapraszamy na fanpage Ośrodka KARTA, aby obejrzeć przyznanie nagród!

Sponsor wydarzenia:

Patroni i partnerzy: