Wydarzenie

Spotkanie „Afganistan – poligon świata. Polak w walce z sowieckim imperium w Afganistanie (1985–87)”

Serdecznie zapraszamy na dyskusję „Afganistan – poligon świata. Polak w walce z sowieckim imperium w Afganistanie (1985–87)”. Punktem wyjścia będzie materiał opublikowany w najnowszym, 94 numerze „Karty” – relacja Jacka Winklera – historyka sztuki, malarza, fotografika – który w latach 80. walczył w Afganistanie, m.in. u boku Ahmeda Szaha Masuda.

W dyskusji udział wezmą:

prof. Bohdan Cywiński – badacz postaw inteligencji polskiej

Wojciech Jagielski – pisarz, publicysta, korespondent wojenny

Prowadzenie Zbigniew Gluza

Współpraca: Ośrodek KARTA

Sowiecka inwazja na Afganistan w 1979 roku rozpętuje trwający 10 lat konflikt – wyjątkowo krwawy epizod zimnowojennej rywalizacji mocarstw. Na pomoc Afganom rusza kilku Polaków – w tym Jacek Winkler. W Afganistanie Winkler zdobywa uznanie dla swego męstwa i zaszczytny tytuł Adam Khan. Po powrocie angażuje się w kampanię informacyjną na rzecz narodu afgańskiego, tak tłumacząc w przemówieniu na uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie potrzebę neutralizowania wpływów sowieckich na świecie i konieczność wsparcia narodu afgańskiego: „Mało jest narodów, które tak jak my, wiedzą, co oznacza samotna walka z przeważającą siłą. W wielkiej rodzinie narodów podbitych przez ZSRR jesteśmy silni naszą tradycją walki «za wolność naszą i waszą». To w imię tej właśnie idei walczyli Kościuszko i Pułaski. Nakłada to na nas, w moim przekonaniu, obowiązek pamiętania o innych narodach zdominowanych i uciemiężonych przez wspólnego wroga”.

Wojna w Afganistanie zakończyła się w 1989 roku, ale kolejne lata przyniosły destabilizację wewnętrzną i rosnący ruch talibów, którego działania doprowadziły do międzynarodowej interwencji. Rozpoczęła się kolejna wojenna dekada – Afganistan ponownie stał się obszarem krzyżowania się kierunków światowej polityki, polem bitwy reprezentantów różnych idei, doktryn i postaw.

Zapraszamy 14 lutego o godzinie 19.00 do Faktycznego Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie.