Wydarzenie

Usłyszeć siebie – zbieramy fundusze na wydanie książki o kobietach

Chcemy wydać książkę, w której kobiety opowiedzą o swoim życiu w warunkach patriarchatu w Polsce w ostatnim stuleciu. Będzie to historia dyskryminacji i nierówności, na które kobiety odpowiedziały niezgodą, buntem i walką o swoje prawa.

Z czym kobiety musiały zmagać się w dwudziestoleciu międzywojennym, a z czym w PRL? Jak wyglądała ich rola w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym? Jakie działania podejmowały, by zmienić swoje położenie?

Nasza książka będzie miała również wymiar współczesny. Porozmawiamy z kobietami z różnych środowisk – reżyserkami, pisarkami, aktywistkami – o obecnej sytuacji kobiet w Polsce i o tym, czy nadal istnieje konieczność przebijania „szklanego sufitu”.

Pomóż nam wydać książkę, która wywoła dyskusję o patriarchacie wczoraj i dziś, a przede wszystkim o możliwych zmianach.

Uważamy, że publikacja, która opowie tę przemilczaną historię, pozwoli lepiej zrozumieć obecną rzeczywistość, pełną protestów i ostrych dyskusji.

Na co potrzebujemy pieniędzy?

Wydanie książki planujemy na koniec 2021 roku. Na ten cel potrzebujemy 50 tys. złotych – na kwerendy tekstowe, przeprowadzanie wywiadów, redakcję, korektę, skład i druk.

Chcemy również wywołać debatę społeczną wokół współczesnej sytuacji kobiet, istniejących form patriarchatu i sposobów na jego zwalczanie.  W tym celu zamierzamy zorganizować kampanię medialną, spotkania z ekspertkami i badaczkami, panele dyskusyjne i nagranie promocyjnego wideo.