Wydarzenie

„Dzienniki” Wiktora Woroszylskiego nominowane!

Z radością informujemy, że Dzienniki Wiktora Woroszylskiego zostały nominowane w konkursie NAGRODY HISTORYCZNE POLITYKI za rok 2019 w dziale wydawnictw źródłowych.

W uzasadnieniu prof. Wiesława Władyki czytamy:

„Trzy tomy dzienników Wiktora Woroszylskiego obejmują (z przerwami) okres 1953-96 i są bardzo cennym zapisem myślenia, czy raczej my­śleń tego wybitnego poety, ale przede wszystkim to kronika swoich czasów i życia środowisk, z którymi był on związany. Te czterdzieści parę lat zapisków pokazuje przemiany, jakim podlegała Polska i jakim podlegał ich autor, który wychodził najpierw ze swojego „pryszczatego” zaczadzenia, by przesuwać się coraz bardziej konsekwentnie od zbun­towanego rewizjonizmu do opozycji demokratycznej z czasów PRL Ostatni tom jest pasjonującym zapisem doświadczenia III RP, wobec którego Wiktor Woroszylski próbuje się aktywnie określić, z wyraźnymi poglądami i emocjami”.

Publikację opracowała Agnieszka Dębska, wstępem opatrzył prof. Andrzej Friszke, przypisy: Bartosz Kaliski (t. I-III), Konrad Rokicki (t. l).

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w opracowanie dzienników i trzymamy kciuki. Laureatów poznamy już za tydzień, 13 maja.

Warto przypomnieć, że aż dwie publikacje Ośrodka KARTA zwyciężyły w zeszłorocznej edycji konkursu NAGRODY HISTORYCZNE POLITYKI: „Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930 –1989” Hanny Świdy-Ziemby (oprac. Dominik Czapigo) w  dziale pamiętników i wspomnień i „Dzienniki” Michała Römera (oprac. Agnieszka Knyt) w dziale wydawnictw źródłowych.

Więcej o nagrodzie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nagrodyhistoryczne/1932928,1,nagrody-historyczne-polityki-2020-za-2019-rok.read