Rok 1956
Wydarzenie

Debata: Rok 1956 – zamiast rewolucji

8 LISTOPADA (ŚRODA), GODZ. 18.00, DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ, WARSZAWA  (UL. KAROWA 20)

Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią serdecznie zapraszają na debatę: Rok 1956 – zamiast rewolucji. O tym, czym był ten przełom w Polsce, Czechosłowacji, NRD i na Węgrzech dyskutować będą:

  • Gábor Danyi, węgierski historyk, doktorant Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność.
  • red. Zbigniew Gluza, redaktor naczelny kwartalnika „Karta”, autor koncepcji publikacji 1956. Pozór rewolucji
  • dr Natalia Jarska, IH PAN
  • prof. Jerzy Kochanowski, IH UW, autor książki Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957

Prowadzenie: red. Bartosz Panek (Polskie Radio, PR II).

Punktem wyjścia do dyskusji będzie publikacja Ośrodka KARTA 1956. Pozór rewolucji.

Podczas spotkania głos zabiorą także współtwórcy publikacji: dr Bílý Matěj z Czech i dr Boris Stamenić z Niemiec.

Zarówno debata, jak i publikacja, realizowane są w ramach programu „Europa dla Obywateli” (projekt „Rok 1956. Społeczeństwa Europy Środkowej a komunizm”). Publikacja opowiada dzień po dniu o wydarzeniach politycznych, społecznych i kulturowych w 1956 roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie odwilży 1956 zostało ukazane poprzez indywidualne świadectwa uczestników ówczesnych wydarzeń (fragmenty dzienników, wspomnień, relacji, listów etc.) oraz reakcje na wydarzenia zarówno wśród zwykłych obywateli, ale też intelektualistów i aktorów życia politycznego. Relacje te zostały uzupełnione o materiały źródłowe – fragmenty dokumentów (ulotek, odezw, przemówień, kronik, raportów itp.) oraz zdjęcia i plakaty.

Publikacja będzie dostępna online na wolnej licencji w 7 językach (polskim, angielskim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim, rosyjskim).

8 listopada 2017 o godz. 18.00, Dom Spotkań z Historią w Warszawie (ul. Karowa 20). Nagranie ze spotkania będzie dostępne także online.