Wydarzenie

Nasza książka nominowana do nagrody literackiej!

Z radością informujemy, że książka Mrówka w słoiku. Dzienniki czeczeńskie 1994–2004 ( (tłum. Agnieszka Knyt, wiersze: Michał B. Jagiełło) Poliny Żerebcowej znalazła się w ścisłej czołówce Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

Zwycięzcę poznamy 19 października podczas gali w Teatrze Capitol. Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus to najważniejsza nagroda dla książek prozatorskich pisarzy z Europy Środkowej wydanych po polsku. Jej celem jest szczególne wyróżnienie książek, które podejmują tematy najistotniejsze dla współczesności.

Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Wrocław. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Pierwszym laureatem Nagrody został w 2006 roku ukraiński pisarz i poeta Jurij Andruchowycz, w kolejnych latach laur odbierali m.in. Austriak Martin Pollack, Węgier Péter Esterházy, Białorusinka Swietłana Aleksijewicz, Rumun Varujan Vosganian, czy, jak w 2018 roku, Polak Maciej Płaza.

Książki wybrało jury Angelusa w składzie: Mykoła Riabczuk (przewodniczący), prof. Marcin Cieński, Urszula Glensk, Ryszard Krynicki, Anna Nasiłowska, prof. Małgorzata Szpakowska oraz prof. Piotr Śliwiński.