Zamojszczyzna - okładka książki
Wydarzenie

Byliśmy w Radiu Lublin

Redaktorka Agnieszka Knyt oraz Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA, wspominali nietuzinkową postać Zygmunta Klukowskiego. Człowieka nie tylko zasłużonego dla szpitala w Szczebrzeszynie, lecz także kronikarza swoich czasów: dwudziestolecia międzywojennego, okresu II wojny światowej i rzeczywistości powojennej. Wiele miejsca w dziennikach poświęcił też relacjom polsko-żydowskim.

Nam szczególnie bliski przez umiłowanie książek i historii – także tej regionalnej.

Posłuchaj audycji w Radiu Lublin. 

Zdjęcie: Ok. 1895, Moskwa.
Zygmunt Klukowski (1885-1959), syn Felicji i Jordana Klukowskich.
Fot. N. Swiszczow, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Joanna Majewska

W ubiegłym roku wznowiliśmy „Zamojszczyznę” Zygmunta Klukowskiego.