Wydarzenie

Zapraszamy na polsko–ukraińską debatę „Polska–Ukraina: ciężar przeszłości”

Punktem wyjścia do dyskusji jest publikacja Polska–Ukraina: ciężar przeszłości, podsumowująca blisko 30-letni dorobek kwartalnika historycznego „Karta” w opracowaniu kluczowych tematów ze wspólnej historii relacji w XX wieku. Tom zbiera świadectwa osobiste – wspomnienia, dzienniki, listy, historię mówioną – oraz wybór z dokumentów, dotyczące stosunków między dwoma narodami w ostatnim stuleciu. Wychodząc od rewolucji bolszewickiej i wojny polsko-ukraińskiej, poprzez okres II Rzeczpospolitej, po apogeum konfliktu w czasie II wojny światowej i pierwszych latach powojennych, wraz z późniejszą dyskusją historyczną na te tematy, publikacja dotyka w szerokiej perspektywie wspólnej bolesnej przeszłości.

Wobec jakiej przeszłości stajemy dzisiaj? Co rzutuje na współczesne postrzeganie Polaków przez Ukraińców i odwrotnie? Co robić z tym dziedzictwem?

Spotkanie otworzą przedstawiciele dyplomacji obu państw:

Jego Ekscelencja Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce

Jan Hofmokl, dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ RP

W debacie udział wezmą:

prof. Igor Hałagida, Uniwersytet Gdański

prof. Grzegorz Motyka, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN

Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce

Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA

Nowy Świat Muzyki, ul. Nowy Świat 63, 17 grudnia 2019, godz. 18.00

Spotkanie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Polacy–Ukraińcy – wspólna droga do i od zapaści (w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej)”

Partnerzy spotkania: Ambasada Republiki Ukrainy w RP, Nowy Świat Muzyki, Fundacja Domu Wschodniego, Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Wschodniego