Wydarzenie

Chroń pamięć z Ośrodkiem KARTA

Zachęcamy do wsparcia. Przekazując darowiznę Fundacji Ośrodka KARTA pomagają Państwo:

  • docierać do świadków historii,
  • pozyskiwać i ratować cenne archiwalia,
  • utrzymywać i rozwijać największe w Polsce, niezależne archiwum społeczne historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX i XXI wieku,
  • popularyzować historię – udostępniać bezpłatnie źródła w internecie (foto.karta.org.pl, dlibra.karta.org.pl) oraz w czytelni przy ul. Narbutta 29 w Warszawie.

    Chcę pomóc chronić pamięć

    Jesteśmy wdzięczni za każdy gest!Archiwalia KARTY