Wydarzenie

Poszukujemy spadkobierców

Będziemy wdzięczni wszystkim, którzy pomogą nam dotrzeć do spadkobierców:  Józefa Dubińskiego, Józefa Franczaka, Stanisławy Drzewieckiej (z domu Kubiak), Jana Proroka, Andrzeja Reya, Daniela Rudnickiego, Wacława Zakrzewskiego, autorów współwydanej w 2015 roku przez oficynę RM i Ośrodek KARTA książki.

Prosimy o kontakt: d.czapigo@karta.org.pl