Wydarzenie

Zapraszamy na stronę „Wojna i pamięć. Terror, codzienność i praca przymusowa – Polska pod okupacją niemiecką (1939-1945)”

Posłuchaj historii naszych rozmówców, którzy przeżyli II wojnę światową. Zachęć do posłuchania inne osoby. Możemy razem spojrzeć na tę trudną przeszłość pokolenia, które przeżyło wojnę, z nowej perspektywy…