Wydarzenie

Polsko-litewska konferencja – 10.10.2018, Warszawa

Ośrodek KARTA i Studium Europy Wschodniej zorganizowały polsko-litewską konferencję pod patronatem Ambasady Republiki Litewskiej: „Ład Europy Wschodniej. Polska i Litwa w monumentalnych Dziennikach Michała Römera”. Spotkanie odbyło się 10 października 2018  w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim.

W czasie konferencji wysłuchaliśmy dyskusji z udziałem cenionych polskich oraz litewskich historyków. Dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilnie dr Rimantas Miknys oraz prof. Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych PAN dyskutowali o ładzie w Europie Środkowo-Wschodniej w kluczowym momencie formowania się niepodległej Polski i Litwy. Druga rozmowa, z udziałem prof. Alvydasa Nikžentaitisa z Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz prof. Leszka Zasztowta ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczyła obrazu pogranicza litewsko-polskiego w oczach Michała Römera – człowieka, który określał siebie i jako Polaka, i jako Litwina. Spotkanie prowadził redaktor Marek Zając.

Link do transmisji: TUTAJ.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018.