Wydarzenie

Dzienniki Wiktora Woroszylskiego zwycięzcą w konkursie POLITYKI

Z ogromną radością informujemy, że Dzienniki Wiktora Woroszylskiego zwyciężyły w Konkursie Nagrody Historyczne POLITYKI w kategorii Wydawnictwa źródłowe.

Wyboru dokonało jury w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski, prof. dr hab. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

Publikację opracowała Agnieszka Dębska, wstępem opatrzył prof. Andrzej Friszke, przypisy: Bartosz Kaliski (t. I–III), Konrad Rokicki (t. I), posłowie dr hab. Beata Pawletko . Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w opracowanie dzienników!

Niestety, z powodu pandemii nie odbędzie się w tym roku uroczystość ogłoszenia nagród, ale laudacje – zazwyczaj wygłaszane przez jurorów podczas wydarzenia – możemy przeczytać tygodniku „Polityka”.

W laudacji prof. Wiesława Władyki czytamy:

„Dzienniki Wiktora Woroszylskiego spisywane z przerwami przez 43 lata z wielką uważnością, dbałością o ścisłość, z ciekawością świata należą do najbardziej wartościowych źródeł do poznawania najnowszej historii Polski. Tym bardziej że tom trzeci obejmuje kilka pierwszych lat już nowej Polski i odnaleźć w nim można fakty i wydarzenia oraz zapowiedzi dzisiejszych konfliktów. Fakt, że Woroszylski zawsze próbował określać się aktywnie wobec świata zewnętrznego, że zawsze współistniał intelektualnie i towarzysko ze środowiskami zaangażowanymi społecznie i politycznie, daje taki efekt, że lektura diariusza jest pasjonująca. Jest reprezentatywna dla pewnego doświadczenia, które stało się udziałem poety, ale także wielu intelektualistów, szerzej – inteligentów, dla wybitnych uczonych, artystów i pisarzy. To jest ta droga, którą maszeruje przez swoje życie i przez Polskę Woroszylski, od namiętności „pryszczatej”, od rewolucji poprzez tzw. rewizjonizm aż po demokrację opozycyjną i odrzucenie ustroju i systemu realsocjalizmu w Polsce, a komunizmu w ogóle. Pokazują się różne etapy i przystanki na tej drodze, a podróż zaświadcza też twórczość pisarza i poety, również wprawnego i gorącego publicysty. Dzienniki są przecież także sprawozdaniem z tej pracy twórczej”.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w opracowanie dzienników.

Warto przypomnieć, że aż dwie publikacje Ośrodka KARTA zwyciężyły w zeszłorocznej edycji konkursu NAGRODY HISTORYCZNE POLITYKI: Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930 –1989 Hanny Świdy-Ziemby (oprac. Dominik Czapigo) w dziale pamiętników i wspomnień i Dzienniki Michała Römera (oprac. Agnieszka Knyt) w dziale wydawnictw źródłowych.

Więcej o nagrodzie:

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nagrodyhistoryczne/1955784,1,nagrody-historyczne-oto-nasi-tegoroczni-laureaci.read