Karta 89 - okładka numeru
Wydarzenie

Debata o Zagładzie na ziemiach litewskich w latach 1941-44

30 stycznia (poniedziałek), godz. 18.00
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa

Zapraszamy do Muzeum POLIN na spotkanie poświęcone książce „Nasi. Podróżując z wrogiem” Efraima Zuroffa i Ruty Vanagaite, z udziałem autorów książki oraz Zbigniewa Gluzy, redaktora naczelnego kwartalnika „Karta”, którego najnowszy numer 89, zestawiając zapisy źródłowe, opowiada o zbrodni w podwileńskich Ponarach (1941–44) i litewskiej współodpowiedzialności za nią. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Lichnerowicz z Radia TOK FM.

W „Karcie” nr 89 tragiczne wydarzenia opisane zostały głosami ofiar, świadków oraz sprawcy. Całość podsumowuje komentarz Ruty Vanagaite, która zajmuje się współczesną pamięcią Zagłady na Litwie oraz prof. Jarosława Wołkonowskiego, polskiego historyka mieszkającego pod Wilnem.

Ruta Vanagaite oraz Efraim Zuroff są współautorami książki „Nasi. Podróżując z wrogiem”. Jak piszą organizatorzy debaty, „Autorzy książki opisują swoją podróż po Litwie w poszukiwaniu żyjących świadków masowych egzekucji na ludności żydowskiej w latach 1941–1944. Ich relacja przeradza się w historię o zabójcach i zabitych. O Litwinach i Żydach. O tym, co się stało przed 75 laty na litewskiej ziemi, na której wciąż jest bardzo dużo antysemityzmu”.

W dyskusji zostaną poruszone m.in. takie kwestie jak:

– zakres litewskiego współudziału w zbrodni Holokaustu,
– tożsamość uczestników pogromów ludności Żydowskiej na Litwie i ich motywacje,
– rozbieżność między ujęciem „publicznym” i „naukowym” historii na Litwie w dzisiejszych czasach,
– ostatnie zmiany w świadomości na temat Holokaustu na Litwie,
– dyskusja o świadomości historycznej w kontekście pamięci o zbrodni w Ponarach.

Organizator:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Współorganizatorzy:
Ośrodek KARTA
Czarna Owca