Wydarzenie

Audycja o temacie numeru „Karty” 90 w radiu TOK FM

10 lutego, godz. 16.00
TOK FM, audycja Światopogląd

Gośćmi redaktor Agnieszki Lichnerowicz będą Zbigniew Gluza (prezes Ośrodka KARTA, redaktor naczelny kwartalnika „Karta”) oraz Maciej Sanigórski (współautor materiału w „Karcie” 90), organizator Stowarzyszenia „Ochotnicy Wolności”). Temat numeru „Karty” 90 brzmi: „Ochotnicy wolności. Dąbrowszczacy w Hiszpanii (1936–1939)”.

http://www.tokfm.pl/