Wydarzenie

Dzień Amerykański

Jednodniowy program, otwarty dla publiczności, objęty patronatem Ambasady USA w RP – realizowany w kontekście 40. rocznicy KARTY. Celem wydarzenia jest przedstawienie relacji polsko-amerykańskich w latach 1917–2022, w szczególności skupiających się na roli Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, wspieraniu demokratycznego wymiaru polskiej państwowości, a obecnie – obronie pokoju. Punktem odniesienia będą m.in.: Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych (1926), publikacja Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości (z głównym udziałem świadectw amerykańskich), przyjęcie Polski do NATO (1999), obecna wojna w Ukrainie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA