Wydarzenie

„Polacy na Wschodzie. Historie mówione” – spotkanie z Dominikiem Czapigo i Małgorzatą Ruchniewicz

Zapraszamy 6 czerwca na spotkanie we Wrocławiu o godz. 18.00 w Centrum Historii „Zajezdnia” poświęcone książce „Polacy na Wschodzie. Historie mówione”, w którym udział wezmą dr Dominik Czapigo oraz dr hab. prof. UWr Małgorzata Ruchniewicz. Spotkanie poprowadzi dr Katarzyna Bock-Matuszyk, kierownik Działu Naukowego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.
Wydana przez Wydawnictwo Fundacji Ośrodka KARTA książka, zawiera historie Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski opowiedziane ich własnymi głosami. Stanowi montaż fragmentów wybranych z relacji nagranych w w latach 2006–11 podczas wyjazdów do Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii i Ukrainy. Zespołowi dokumentalistów związanych z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią udało się zapisać i zarchiwizować historie blisko 1100 osób.
Nagrani opowiadają o miejscach, w których mieszkali i zdarzeniach, w których uczestniczyli: życiu codziennym w okresie dwudziestolecia międzywojennego, deportacjach Polaków w głąb ZSRR z terenów, które już przed wojną nie leżały w granicach II RP, okupacji sowieckiej, deportacjach po 1939 roku, okupacji i represjach niemieckich, zagładzie miejscowych Żydów, zmianach granic po zakończeniu wojny, powodach stojących za decyzjami o pozostaniu na miejscu, życiu codziennym, które wtedy nastało: rodzinnym, religijnym, nauce, pracy, zakładaniu kołchozów, naciskach ideologicznych.
Tekstom w książce towarzyszą zdjęcia z archiwów rozmówców, qr-kody odsyłające do fragmentów dźwiękowych relacji oraz obszerne posłowie kreślące kontekst historyczny dotyczący Polaków na opisywanych terenach.
Uczestnicy wydarzenia:
dr Dominik Czapigo – socjolog, w latach 2006–2024 pracował w Fundacji Ośrodka KARTA, współpracownik Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią. W latach 2014–2024 roku członek redakcji kwartalnika „Karta”. Inicjował i opiekował się redakcyjnie wydaniem polskiego przekładu „The Voice of the Past” („Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej”) Paula Thompsona i Joanny Bornat, autor wyboru i opracowania m.in. książek „Konspiracja warszawska 1939–1944. Historie mówione”, „Berlingowcy. Żołnierze tragiczni”, redaktor książki „Polacy na Wschodzie. Historie mówione”.
dr hab. prof. UWr Małgorzata Ruchniewicz– historyk związana z Instytutem Historycznym UWr zajmująca się historią Śląska w XIX i XX wieku, historią Europy Wschodniej w XX wieku, dziejami Białorusi oraz przymusowymi migracjami w latach 40. i 50. XX wieku.
dr Katarzyna Bock-Matuszyk – kierownik Działu Naukowego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Redaktor Naczelna „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”.